Zdravlje i sigurnost na radu

Privrženost zaštiti i unapređivanju upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu u poduzeću Končar D&ST jedan je od najvažnijih principa, sukladno prirodi i stupnju rizika za zdravlje i sigurnost na radu na radnom mjestu.

Trajni zadatak Uprave poduzeća je osiguravanje sustavnoga prepoznavanja opasnosti na radnom mjestu, procjenjivanje razine rizika i određivanje mjera da se prepoznati rizici svedu na prihvatljivu razinu.


 

 

Politika upravljanja zdravljem i sigurnošću na radu
Certifikat OHSAS 18001:2007