Profil tvrtke

Vrsta poduzeća: join-stock company
Datum registracije: 1991/06/02*
* Registracija nakon reorganizacije. Poduzeće je utemeljeno 1921. godine.
Broj registracije:

registriran na Trgovačkom sudu u Zagrebu 080040901

Porezni broj:

HR49214559889

Nominalni dionički kapital (u kunama): 273.499.000 HRK
Broj zaposlenih: 532 (na 31. prosinca 2016.)
- zaposlenici s VSS i VŠS: 210
- SSS i radnici: 322
Ukupni prihod 2016. godine

853.367.000 HRK 
(cca. 113.338.000 EUR)

Uprava:

Ivan Klapan, predsjednik; Ivan Sitar, Petar Vlaić, Vanja Burul i Martina Mikulić; članovi

Nadzorni odbor: Darinko Bago, predsjednik te Jozo Miloloža, Miroslav Poljak, Davor Mladina, Vlado Grund, članovi

IBAN:
Raiffeisenbank Austria d.d: HR 95 2484 0081 1001 4955 3
Societe Generale - Splitska banka d.d.: HR 29 2330 0031 1002 0470 6

Kompanijski profil 2016.