Investitori

Nominalni iznos temeljnoga kapitala Končar D&ST d.d. iznosi 76.684.800 kuna i sastoji se od 255.616 dionica. Nominalna vrijednost jedne dionice iznosi 300 kuna.

Temeljni kapital se sastoji od 194.188 redovnih dionica (KODT R-A) i 61.428 dionica bez prava glasa (KODT P-A)

Dionice su izdane u nematerijalnom obliku. Dionički kapital je plaćen u punom iznosu.